Our Thesis Presentation

Presenting our Thesis at KvinFo (The Danish Center for Research on Women and Gender)

Oplæg, Kvinfo4

Fredag den 26. præsenterede vi vores speciale på Vækstlaget, som er en underafdeling til Kvinfo. Her talte vi om repræsentationsteori, queer-teori, foreningen af flere forskellige felter (feminisme, queer-, trans- og medieteori), samt kom med tre udvalgte analyseeksempler – alt sammen med relation til spørgsmålet: what is normal?

Så… For en MEGET KORT gennemgang af alt det, vi har arbejdet med, lyt med her via linket.

This slideshow requires JavaScript.


Introduktion til Sense8 og Transparent

Vi har valgt de to streaming-serier Sense8 og Transparent som vores to primære analysegenstande.

(Link)                                                   (Link)

Sense8 er en Netflix Original serie skabt i et samarbejde mellem the Wachowskis, som blandt andet står bag The Matrix filmene (1999-2003), og J. Michael Straczynski, der især er kendt for sci-fi serien Babylon 5 (1993-1998). Sense8 er en sci-fi/mystery, multiprotagonist dramaserie, der fortæller historien om otte forskellige personer, bosiddende i otte forskellige byer (og kulturer) rundt omkring i verden: Nomi (San Francisco), Capheus (Nairobi), Lito (Mexico), Sun (Seoul), Kala (Mumbai), Wolfgang (Berlin), Riley (London/Reykjavik) og Will (Chicago).

I seriens første afsnit finder de otte karakterer ud af, at de er ‘sensates’, hvilket betyder, at de deler en form for kognitiv (telepatisk) og emotionel forbindelse til hinanden. Dette gør dem i stand til at kommunikere og sanse med hinanden inden for deres ‘klynge’ (cluster). Ligeledes giver det mulighed for at de kan dele deres viden såvel som evner og sprog med hinanden, hvilket betyder, at de kan hjælpe hinanden i diverse situationer – trods den fysiske afstand imellem dem. Kort sagt bliver den særlige forbindelse mellem de otte sensates afgørende for deres overlevelse, da der er utallige organisationer såvel som personer, der ser dem som en stor trussel mod samfundet og verdensordenen, og derfor jagter dem. Denne trussel skal både anskues i kraft af de ottes særlige sensate-evner, men også i høj grad i forhold til deres brud med samfundsnormerne.

Vi har udvalgt to karakterer fra serien, som vi vil se nærmere på: Nomi & Lito:

Nomi og Lito mad world 1

(30:47 i Death Doesn’t Let You Say Goodbye)

Dette fordi de på ganske forskellig vis og i høj grad udfordrer heteronormative diskurser såvel som patriarkatet.

I den originale Amazon-serie Transparent følger vi familien Pfefferman bestående af de tre søskende Sarah, Ali og Josh, moderen Shelly og faderen ‘Mort’, som i seriens første sæson springer ud som transkvinde, hvilket leder til at hele Pfefferman-familien påbegynder hver deres identitetssøgen i en ny, normløs virkelighed. De er alle, på hver deres måde, enormt selvoptagede og egoistiske, primært med øje for egen tilværelse og identitetsdyrkelse.

Vi har udvalgt Maura, Sarah (billede 1) & Ali (billede 2) som vores primære analyseobjekter, da de repræsenterer en marginaliseret (queer)kultur, som ikke normalt ses repræsenteret i mediebilledet:

badeværelses scene this is my father and he is a woman and he has every right to be here

(18:37 i Moppa)

Ali 01,15 i pilot

(01:13  i Pilot)


Hvorfor begge serier?

Hvor Sense8s plot bæres frem af en ydre storyline (kampen mod en fælles fjende, som blandt andet er patriarkatet og heteronormative diskurser, repræsenteret gennem blandt andre ‘Whispers’ og BPO, bæres Transparents plot frem af indre storylines (kampen for at finde sig selv i en ‘ny’ verden, hvor det gøres normalt at stille spørgsmålstegn ved dominerende diskurser om køn, seksualitet og binære kønsforståelser).

Begge serier er i høj grad karakterbårne og behandler flere af de samme tematikker, men de fokuserer deres storylines ganske forskelligt, hvilket netop gør dem utroligt spændende at behandle i kontrast til hinanden. En af de markante forskelle er genre. Hvor Transparent er præget af realisme lader Sense8 sig på ingen måde begrænse af virkelighedens rammer, og dermed portrætterer de to serier ganske forskellige identitetsopfattelser. Hvor individet er i fokus i Transparent, ses et større fokus på den menneskelige forbundethed i Sense8 (som er stort set fraværende i Transparent). Denne genreforskel betyder også, at der er stor forskel på, hvordan serierne fremsætter deres budskaber. Transparents budskaber er meget eksplicit i fokus og italesættes igen og igen, hvorimod Sense8s budskaber pakkes mere ind i actionpræget drama og æstetiske billeder.

I Sense8 er karaktererne meget bevidste om, og afklarede med, deres seksualitet og kønsforståelse (selvom omverdenen forsøger at fastholde dem i normative identitetsforståelser). Eksperimenteren med seksualitet og køn afspejles i højere grad i Transparent, hvor ‘queer gaze’ skaber en følelse af at være på en indre rejse med karaktererne (en søgen efter en identitetsforståelse, der ikke er begrænset af forståelighedens matrice), og deres følelser prioriteres over det at se dem – vi blot ser dem, som vil blive eksemplificeret gennem Maura og Ali. Transparent afspejler udover dette også et opgør med de heteroseksuelle forhold/ægteskab som værende lykken. Fælles for begge serier er, at der er tale om en aktivistisk agenda, der forsøger at repræsentere og mangfoldiggøre minoritetsgrupper på en hidtil uset (men dog tiltrængt) måde.