Queer Gaze, Sense8

‘The beholder will always see what they want to see’

Årsagen til at vi er så optagede af, samt vigtigheden af en ny og anderledes form for repræsentation i medierne (‘queer gaze’) italesættes ganske tydeligt af Sense8s bikarakter, Hernando Fuentes (Alfonso Herrera), som under en forelæsning om kunst stiller spørgsmålstegn ved de ting, vi godtager som endegyldige sandheder. Herunder om der kun findes én menneskeracer, ciskønnethed, heteroseksualitet og partriarkatet som det ‘rigtige’, samt ved de strukturer, der er med til at andetgøre minoriteter.

Der er blevet offentliggjort meget eksplicitte og grænseoverskridende billeder af Lito Rodriguez (Miguel Ángel Silvestre) og Hernando, som dyrker sex, hvorfor Lito er blevet ‘outet’ (tvunget ud af skabet) som homoseksuel i medierne. Hernando bliver gjort opmærksom på dette, mens han forelæser, idet en af eleverne smider følgende billede op på lokalets storskærm for at klargøre over for Hernando, hvorfor alle sidder og smågriner:

hernando.jpg

(13:55 i Happy F*cking New Year)

I stedet for at panikke vælger Hernando at trække vejret dybt og derefter benytte lejligheden til at italesætte nogle vigtige problematikker i forhold til kunst, objektivisering, fetichering og ‘the gaze’: Art (…) is a language of seeing and being seen…” (12:59 i Happy F*cking New Year).

Hernando, en homoseksuel mand, får altså her en stemme. Han italesætter, hvordan det at lave kunst (herunder også tv-/streaming-serier) for at ens egen historie kan blive hørt, ikke nødvendigvis modtages positivt af beskueren, da denne til hver en tid vil læse sit eget ‘erfaringsunivers’ ind i kunsten:

(…) this is where the relationship between subject and object reverses. And what was seen… now reveals the seer. Because the eyes of the beholder find not just beauty where they want but also shallowness, ugliness, confusion… prejudices. Which is to say the beholder will always see what they want to see (…)

(14:27 i Happy F*cking New Year)

Andetgørelse handler altså ikke om, at der findes mennesker, der går ind under kategorien ‘den Anden’ (Hall 2013: 247), men at den kassetænkning, vi alle er med til at reproducere, gør dem til ‘den Anden’, udelukkende fordi kasserne ikke er rummelige nok.

hernando2.jpg

(14:54 i Happy F*cking New Year)

På den måde får Hernando ikke blot lov at forsvare sig, og dermed få en stemme, men han udstiller også dem, der ikke kan se bagom de forudindtagetheder, der er et biprodukt af den heteroseksuelle diskurs: den ciskønnede, heteroseksuelle mand som definitionen af menneske, hvortil alle andre kategorier (kvinder, trans* personer, homoseksuelle) bliver produceret i hans billede – og behandlet derefter:

[w]hereas someone (…) with a set of eyes capable of seeing beyond societal conventions, beyond their defining biases, such a beholder might see an image of… two men caught in an act of pleasure. Erotic to be sure. But also… vulnerable. (…) both of them connected to the moment, to each other. To love. And as I have suggested before in this class… art is love made public

(14:13 i Happy F*cking New Year)

På den måde italesætter han, hvorfor det er så vigtigt med kunst, der bryder med forståelighedens matrices strukturer, som gennemsyrer samfundet og definerer os alle – selv den hvide, ciskønnede, heteroseksuelle mand – og fanger os i de subjektpositioner, som patriarkalske diskurser tilbyder. Netop ved at gøre op med dette, bliver vi i stand til at rumme hinanden. Dette kræver dog, at vi først accepterer samfundets (og verden som vi kender den) sammenbrud (jf. Pride).

Ovenstående udpensler således, hvorfor disse progressive tv-/streaming-serier er vigtige for samfundsdebatten. De gør op med ‘naturliggjorte sandheder’, som fastholder mennesker i stadier af andethed. Gennem karakterer, der er repræsentanter for denne andethed, skabes mulighed for indlevelse, således at selv en ciskønnet, heteroseksuel, (hvid) mand, kan få et indblik i disse ‘farlige’ liv, der truer os – og livet som vi kender det.


Kilder:

Straczynski, J. Michael, Wachowski, Lana & Wachowski, Lilly (2015-): Sense8. Netflix.: Happy F*cking New Year

Hall, Stuart (2013): The Work of Representation. SAGE Publications. The Open University, London. ISBN: 978-1-8-84920-547-4

1 thought on “‘The beholder will always see what they want to see’”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s