Heterosexual Matrix, Queer Gaze, tv-serier

Opgør med ‘forståelighedens matrice’

Vores første fokusområde i analysen af Sense8 og Transparent tager udgangspunkt i Forståelighedens Matrice, som defineret af Butler, og dennes dominans i samfundet. I følgende afsnit ser vi nærmere på, hvordan denne er til stede i begge serier og hvorledes de hver især forsøger at gøre op med den. Vi undersøger altså i hvor høj grad de to serier repræsenterer en ny og mere mangfoldig kønsforståelse.

Læs mere:

‘The beholder will always see what they want to see’

What is normal? // Nomi

Fra ‘Mort’ til Maura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s