Masculinity & Femininity

Effemimania

giphy (3)

Frygten for ‘pigeting’, kan forklares med begrebet ‘effemimania’ (kulturel besættelse af- og angst for mandlig femininitet) (Serano 2016: 129, 286). ‘Effemimania’ er især rettet mod femininitet, hvilket blandt andet ses i forskellen på, i hvor høj grad kvinder må udtrykke maskulinitet sat over for hvor meget femininitet mænd må udtrykke, uden at blive nedgjort eller fremmedgjort (ibid.: 287). Dette er bedst udtrykt i ‘gatekeepernes’ (psykologernes) forståelse af FTM og MTF’s, hvor FTM ses som mere stabile, hvilket medfører en mistanke om at “(…) masculinity and the desire to be male are, in and of themselves, more rational and healthy tendencies than femininity and the desire to be female” ibid.: 134). ‘Effemimania’ øges af et kulturelt behov for at seksualisere femininitet og kvindelighed generelt, hvorfor mandlig femininitet stort set altid betragtes i et seksuelt perspektiv (mediebilledet er oftest præget af: ‘she-males’, ‘chicks with dicks’, seksuelle bedragere, prostituerede og sexarbejdere) (ibid.). Dette øges blandt andet i og med, at det er de færreste, der kan forstå, hvorfor transkvinder vil opgive deres mandlige privilegier for at blive kvinde, hvor der gennem denne opfattelse, ses en misforståelse om, at transkvinder gennemgår en transition udelukkende for at opnå kvindens tilsyneladende eneste magt; tiltrække mænd – hvilket præsupponerer, at kvinders værdi kan måles i graden, hvorpå de kan blive seksualiseret (ibid.: 47).

En ‘mand’, der offentligt udviser feminitet udfordrer således den bytte/offer-dikotomi

(Indeed, the sexualization that occurs in both media imagery and public harassment reinforces a power dynamic between the sexes in which men are invariably viewed as predators and women as prey

(Serano 2016: 255)),

der findes i samfundet, samt føromtalte mand/kvinde-dikotomi (herunder hegemoniske diskurser omkring maskulinitet som værende bedre end femininitet), da en ‘mand’ der (i samfundets øjne) vælger at blive til en ‘kvinde’, hermed påviser mænd kan være ofre, samtidig med det stiller spørgsmålstegn ved legitimationen af alle mænds maskulinitet og overlegenhed (ibid. 258).

Serano mener derfor, at en samlet feministisk bevægelse:

(…) encompasses both those who are female and those who are feminine has the potential to become a majority, one with the strength in numbers to finally challenge and overturn both traditional and oppositional sexism

(Serano 2016: 343)

Kilder

Serano, Julia (2016): Whipping Girl – a Transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity. Berkeley CA, Seal Press. ISBN-13: 978-1-58005-622-9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s