maskulinitet

Maskulinitet

I og med at socialt køn er konstrueret, handler ligestilling om at transformere kulturen, således at hverken piger eller drenge skal gøre deres køn på en bestemt måde – og ej heller være begrænset af det. Vi finder det derfor vigtigt at inddrage mænd og maskulinitet. Ikke blot som medforkæmpere for ligestilling, som mange har været det, men også på et teoretisk plan. For hvis overdreven femininitet er usundt for piger og kvinder, hvor sundt er overdreven maskulinitet så for mænd (og kvinder)?

Den maskuline identitet

Kimmel mener, at det er afgørende, at vi inddrager maskulinitet i den feministiske tilgang til køn. Dette blandt andet fordi, maskulinitet bør redefineres, så den ikke længere bliver associeret med vold, magt og berettigelse, således at vi som samfund kan beskytte både mænd og kvinder. Politisk forsker og underviser Dr. Caroline Heldman understøtter dette i dokumentaren The Mask You Live In (2015):

We raise boys to become men whose very identity is based on rejecting the feminine and then we are surprised when they don’t see women as being fully human (…) we set boys up to grow into men who disrespect women at a fundamental level

(Heldman i Newsom 2015: 27:35)

Kimmel peger på, at debatten om maskulinitet allerede foregår, men problemet er, at den er usynlig. Han understreger denne pointe ved at spørge:

(…) what gender comes to mind when I invoke the following current American problems: “teen violence,” “gang violence,” “suburban violence,” “drug violence,” “violence in schools”? And what gender comes to mind when I say the words “suicide bomber” or “terrorist hijacker”?

(Kimmel 2017: 9)

Svaret er ligetil: mænd. Unge mænd. Fra de lavere sociale klasser. Problemet er, ifølge Kimmel, at debatten omkring disse hændelser aldrig nævner forestillingen om maskulinitet som en, ikke blot vigtig, men afgørende faktor (ibid.). Især den hegemoniske definition af maskulinitet i dag er et problem for mænds selvopfattelse:

(…) young, married, white, urban, northern, heterosexual, Protestant, father, of college education, fully employed, of good complexion, weight, and height, a recent record in sports … Any male who fails to qualify in any one of these ways is likely to view himself – during moments at least – as unworthy, incomplete, and inferior

(Kimmel 2017: 10)

(Web)

Maskulinitet og medierne

Kimmel argumenterer for, at medierne reflekterer kønsidentiteter, der allerede findes i samfundet, ved at have ‘hans’- og ‘hendes’-medier (Kimmel 2017: 352).

Han understreger i den forbindelse, at kvinder sagtens kan læse og se ‘hans medier’, men mænd oplever ‘hendes medier’ som degraderende og en trussel mod deres maskulinitet (ibid.). Sproget i sig selv er ligeleds en faktorer i at skabe ulighed mellem kønnene, da eksempelvis rollemodeller som forældre eller sportstrænere bruger vendinger som ‘You play like a girl’, ‘Don’t be a girl about it’, ‘Man up’, og ‘Soft crap’? (Newsom 2015: 43:25). Serano underbygger dette, da hun mener, at vi ikke kan opnå ligestilling, før drenge lærer at omfavne ‘pigeting’: “Because male pride is not really about pride. It’s about fear – the fear of being seen as feminine. And that’s why “girl stuff” is so dangerous” (Serano 2016: 316).

 

Kilder

Kimmel, Michael (2017): The Gendered Society. Oxford University Press, New York. ISBN: 9780190260323

Newsom, Jennifer Siebel  (2015): The Mask You Live In, The Representation Project.

Serano, Julia (2016): Whipping Girl – a Transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity. Berkeley CA, Seal Press. ISBN-13: 978-1-58005-622-9

1 thought on “Maskulinitet”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s