Uncategorized

Maskulinitet og femininitet

Indeed, the widely cited point that Gender Trouble made was the following: that categories like butch and femme were not copies of a more originary heterosexuality, but they showed how the so-called originals, men and women within the heterosexual frame, are similarly constructed, performatively established

(Butler 2004: 209)

Serano sætter denne forståelse af kategorierne ‘mænd’ og ‘kvinder’ som konstruerede i en bredere, social kontekst i forhold til den sexisme, der er opstået netop fordi dominerende diskurser opretholder illusionen om, at mænd og kvinder er uforenelige modsætninger:

Once we start thinking about gender as being socially exaggerated (rather than socially constructed), we can finally tackle the issue of sexism in our society without having to dismiss or undermine biological sex in the process. While biological gender differences are very real, most of the connotations, values, and assumptions we associate with female and male biology are not

(Serano 2016: 76)

Hermed sagt, at de ‘forståelige’, binære kønskategorier, kvinde og mand, ikke kan negligeres fuldstændig (som ellers er tilfældet i dekonstruktivisme). Serano forklarer, hvordan hun (og andre trans* personer, både MTF (male-to-female) og FTM (female-to-male)) oplevede ændringer i folks opførsel, da hun begyndte på østrogen, for at forene sig med sit ‘underbevidste køn’. Hun mener dog stadig, at socialiseringsprocesser påvirker piger og drenge til at overdrive deres biologiske træk (Serano 2016: 101).

I tråd med Butler mener den amerikanske sociolog og kønsforsker med speciale i mænd og maskulinitet, Dr. Michael Kimmel, ligeledes, at socialt køn er noget, man gør (Kimmel 2017: 147). Vi bliver altså vores kønsopdelte selv i et kønsopdelt samfund gennem sociale institutioner som arbejdspladser, familie, medier, skole og politik (ibid.: 16). Medierne er med til at opretholde og reproducere den ulighed, der forefindes blandt kønnene, hvilket leder til en naturliggjort forståelse af mænd og kvinder som værende binære oppositioner (ibid.: 348). Kimmel mener, at forskel på køn er et resultat af ulighed kønnene imellem og ikke omvendt (ibid.: 59). En fyldestgørende debat af køn kræver derfor, at vi anerkender, at begreberne ‘maskulinitet’ og ‘femininitet’ er konstruerede (ibid.: 10). At gøre sit køn bliver tillært gennem kodede budskaber, der er målrettet enten piger eller drenge, hvorfor det at være et bestemt køn, er baseret på en kognitiv beslutning (ibid.: 105). Denne indlæring foregår, fra man bliver født (forskel på legetøj, farver osv.) og forstærkes yderligere, når man begynder i skole. Her formes drenge til at være aktive, kompetente, kamplystne, straffende og i stand til at udtrykke vrede. Piger, derimod, formes til at være passive, kærlige, ansvarsfulde og stædige (ibid.: 207).

Kimmel kritiserer tidligere tiders forskning i forskellen på mænd og kvinder, da man, historisk set, inden for samfundsvidenskab, adfærdsvidenskaber, naturvidenskaben og biologi har fundet videnskabelige beviser på, at der er forskel på mænd og kvinder, både i forhold til hjernestørrelse, akademiske evner, børneopdragelse, gener og hormoner – i følge Kimmel udelukkende fordi man målrettet søgte disse resultater (ibid.: 19).

For mere om maskulinitet klik her

For mere om femininitet klik her

Kilder

Butler, Judith (2004) Undoing Gender. Routledge. ISBN: 978-0415969239

Kimmel, Michael (2017): The Gendered Society. Oxford University Press, New York. ISBN: 9780190260323

Serano, Julia (2016): Whipping Girl – a Transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity. Berkeley CA, Seal Press. ISBN-13: 978-1-58005-622-9

1 thought on “Maskulinitet og femininitet”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s