Home

Welcome to our Blog!

tumblr_n6i2npKIW11qgdicbo9_r1_250

… and:

feminism is no

 

We are two Master of Arts graduates within the field of Media Studies and Communication studies/Cultural Studies. Through our five years at the university, RUC, our primary focus has been on Gender Research/Gender Studies with a speciel interest in representation of gender, sexuality as well as diversity in the media (especially in tv-/streaming-series). Our thesis statement was as follows:

Based on the two american streaming-series Transparent (2014-) & Sense8 (2015-) we wish, with a queer-theoretical gaze, to examine how the two series represent gender and sexuality and to what degree they break with earlier heteronormative representation in the media landscape

Our purpose with this blog is to share our knowledge as well as encourage a more nuanced debate regarding feminism than the one we see in mainstream media (DR, TV 2 etc.). We are hoping to create a platform where we can continue to share our further research with everyone who might have an interest in feminism (including queer studies, gender, marginalized groups, sexuality, discourse, sociale constructions of femininity as well as masculinity and so much more).

In short, we wish to erase and challenge the prevailing understanding of feminism as a dirty word as well as the, especially the danish, understanding/definition of fourth wave feminism’s limited focus on female sexuality (which we do believe is an important, but small part of the overall feminist goal).

– Anja & Kristina

 

yaaas queen

 


 

Velkommen til vores blog!

Vi er to nyligt udklækkede kandidater inden for Medievidenskab og Kommunikation/ Kultur & Sprogmødestudier. En gennemgående rød tråd for de sidste fem år på universitetet har været Kønsforskning, hvor vi især har været optaget af —–repræsentationer af køn, seksualitet og mangfoldighed i mediebilledet (herunder i tv-/streaming-serier). Fokus i vores specialeafhandling lød således:

Med udgangspunkt i de amerikanske streaming-serier Transparent (2014-) og Sense8 (2015-) ønsker vi, med et queerteoretisk blik, at undersøge, hvordan serierne repræsenterer køn og seksualitet og i hvor høj grad de bryder med eksisterende såvel som tidligere, heteronormative repræsentationer i mediebilledet

Formålet med denne blog er et ønske om at dele vores viden såvel som opfordre til en mere nuanceret debat omkring feminisme end den vi ser i mainstream medier (DR, TV 2 m.fl.). Vi håber således på at skabe en platform, hvorfra vi fortsat kan dele vores videre forskning med alle der har en interesse i feminisme (herunder queer studies, køn, marginaliserede grupper, seksualitet, diskurser, sociale konstruktioner af maskulinitet såvel som femininitet og meget mere.)

Kort sagt, så ønsker vi at udviske og udfordre den gængse forståelse af feminismen som et fy-ord i dag, samt den danske fjerdebølges begrænsede fokus på kvindelig seksualitet (som vi dog mener, er en vigtig, men meget lille del af den overordnede feministiske kamp).

– Anja & Kristina

 

chelsea